چگونه موهای موج دار داشته باشیم(بدون حرارت)

۱۳۹۹/۵/۱۵

این مطلب به شما می آموزد که چگونه موهای موجدار طبیعی بدون استفاده از هیچ گونه حرارتی داشته باشید.

چگونه موهای موج دار داشته باشیم(بدون حرارت)

مراحل

1. اول موهایتان را بشویید و خشک کنید. می توانید بگذارید تا موها خودشان خشک شوند و یا با سشوار خشک کنید.

چگونه موهای موج دار داشته باشیم(بدون حرارت)

2. موها را کامل خشک نکنید اجازه دهید کمی مرطوب باشند.

3. موهایتان را به صورت بافت آفریقایی یا فرانسوی ببافید. با توجه به حجم موهایتان یک یا دو یا تعداد بیشتری ببافید.

چگونه موهای موج دار داشته باشیم(بدون حرارت)                                          چگونه موهای موج دار داشته باشیم(بدون حرارت)

4. به موها اجازه دهید به مدت حداقل دو ساعت و یا حداکثر در طول شب بمانند.

5. سپس آنها را باز کنید، و اینگونه شما موهای طبیعی موجداری خواهید داشت.

..