چگونه فولیکول موهایتان را تحریک کنید

۱۳۹۹/۵/۱۵
مراحل
چگونه فولیکول موهایتان را تحریک کنید
۱. پوست سر را ماساژ دهید. موها را پایین بیاورید و با نوک انگشتان ماساژ دهید این کار فولیکول موها را تحریک می کند
چگونه فولیکول موهایتان را تحریک کنید
۳. قبل از شستن موها مقدار زیادی روغن زیتون خالص را در کاسه ای ریخته و گرم کنید مطمئن شوید که خیلی داغ یا خیلی سرد نباشد.
یک شانه بردارید و داخل کاسه فرو ببرید
چگونه فولیکول موهایتان را تحریک کنید
مو ها را جدا کنید و با شانه آغشته به روغن شانه کنید.
چگونه فولیکول موهایتان را تحریک کنید
مطمئن شوید که پوست سر به خوبی به روغن آغشته شده باشد.
چگونه فولیکول موهایتان را تحریک کنید
۳.پایین موهایتان را بچینید.
چگونه فولیکول موهایتان را تحریک کنید


اگر می خواهید فولیکول موهایتان تحریک شود پایین موهایتان را بچینید این کار باعث تحریک و رشد مو می شود.

۴. موهایتان را برس بکشید
چگونه فولیکول موهایتان را تحریک کنید
این کار هم راه خوبی برای تحریک فولیکول مو می باشد اما باید به آرامی انجام شود.

۵. آب زیادی بنوشید
نوشیدن آب
 
نکته
ماساژ دادن پوست سر را برای مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه ادامه دهید.
..