چگونه موهایتان را بشویید و بدون حرارت آن را صاف کنید.

۱۳۹۹/۵/۱۵

آیا می خواهید موهایتان را برای یک مناسبت صاف کنید؟ آیا می خواهید تا از حرارت استفاده نکنید؟ یک راه آسان وجود دارد تا موهایتان را بدون حرارت صاف کنید.

چگونه موهایتان را بشویید و بدون حرارت آن را صاف کنید.

مراحل
1. موهایتان را شانه کنید تا گره ای در آن وجود نداشته باشد. می توانید از شانه یا برس برای این کار استفاده کنید.

چگونه موهایتان را بشویید و بدون حرارت آن را صاف کنید.

 

2. موهایتان را بشویید. از مقدار مناسب شامپو استفاده کنید و بعد از آن نرم کننده را برای مدت 2 تا 3 دقیقه روی موهایتان بگذارید.

چگونه موهایتان را بشویید و بدون حرارت آن را صاف کنید.

3. موهایتان را با حوله خشک کنید، وقتی که خشک شد دوباره شانه را بردارید و موهایتان را شانه کنید.

چگونه موهایتان را بشویید و بدون حرارت آن را صاف کنید.

4. از سرم و یا اسپری های مو که برای صاف کردن مو هستند استفاده کنید و به شانه کردن ادامه دهید.

چگونه موهایتان را بشویید و بدون حرارت آن را صاف کنید.

5. حالا موهایتان را هرگونه که دوست دارید مدل دهید.

چگونه موهایتان را بشویید و بدون حرارت آن را صاف کنید.


نکات
اگر موهای خشکی دارید اجازه دهید تا نرم کننده برای مدت دو تا سه دقیقه روی موهایتان بماند و از انگشتانتان برای پخش کردن آن در بین موها استفاده کنید.
استفاده مقدار کمی از سرم مو اشکالی ندارد اما استفاده بیش از حد باعث صدمه به مو و پوست سر می شود.
سعی کنید این کار را شب انجام دهید تا موهایتان فرصت کافی برای خشک شدن داشته باشند.

..