استفاده از روغن آلوئه ورا برای داشتن موهایی زیبا

۱۳۹۹/۵/۱۶

روغن-آلوئه-ورا


1. وسایل مورد نیاز را فراهم آورید.(برس، شانه،کلیپس و ...)

2. روغن را تهیه کنید: میتوانید از روغن بچه به همراه آلوئه ورا استفاده کنید.

3. بهتر است این کار را در ظرف شویی انجام دهید چون کثیف کاری زیاد دارد.

4. هنگام کار کردن روی هر قسمت از موها بقیه موها را با کلیپس جمع کنید.

5. موها را برس بکشید: بعد از هر قسمت که روغن استفاده کردید برای اینکه روغن به همه قسمت ها برسد موها را برس بکشید.

6. سرتان را ماساژ دهید: اینگونه به جذب روغن کمک خواهید کرد.

7. 20 دقیقه صبر کنید. (برای کسب نتیجه بهتر)

8. موهایتان را کاملا بشویید. مطمئن شوید که روغن اضافی نماند.

9. موهایتان را شانه کنید.

..