چگونه بدون صدمه زدن به موها از اتو مو استفاده کنیم

۱۳۹۹/۵/۱۵

آیا تا به حال خواسته اید موهایتان را برای تنوع یا مناسبتی خاص صاف کنید اما بعد پشیمان شده اید زیرا متوجه شده اید که استفاده از خرارت ممکن است به موهایتان آسیب بزند.
خب پس مطلب زیر ار بخوانید تا بفهمید که چگونه بدون صدمه زدن به موها ان ها را صاف کنید.

مراحل

1. اول با جمع آوری وسایل مورد نیاز مثل اتو مو، شانه، اسپری محافظ در مقابل حرارت و هر چه که فکر می کنید لازم دارید، شروع کنید.

چگونه بدون صدمه زدن به موها از اتو مو استفاده کنیمچگونه بدون صدمه زدن به موها از اتو مو استفاده کنیم

2. قبل از هر کاری از اسپری محافظ حرارت بر روی موها استفاده کنید. این مهمترین قسمت است چرا که با انجام ندادن این کار به موهایتان آسیب وارد خواهید کرد.

چگونه بدون صدمه زدن به موها از اتو مو استفاده کنیم

3. حالا نوبت به اتوی مو می رسد. اتو را بردارید و شروع به صاف کردن موها کنید.

چگونه بدون صدمه زدن به موها از اتو مو استفاده کنیم

4. وقتی که به اندازه دلخواه موهایتان صاف شد، اتو را کنار بگذارید و از موهایتان لذت ببرید.

نکات
مراقب باشید هنگام استفاده از اتو خودتان را نسوزانید.
در استفاده از اسپری محافظ حرارت زیاده روی نکنید.

..